Điểm lắp đặt
Đà Nẵng
Tổng công suất lắp đặt
15,5 kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
22.630 kWh
Thời gian lắp đặt
2017
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ