Location
Quảng Nam
System size
99 kWp
Estimated Annual Production
144,540kWh
  • Công suất: 99 kWp
  • Địa chỉ: Quảng Nam
  • Ngày lắp đặt: 14/10/2019
  • Sản lượng điện tạo ra: 144,540kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ