Điểm lắp đặt
Quảng Nam
Tổng công suất lắp đặt
99 kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
144,540kWh
Thời gian lắp đặt
14/10/2019
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ