Điểm lắp đặt
An Giang
Tổng công suất lắp đặt
60kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
87,600kWh
Thời gian lắp đặt
11/4/2018
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ