Location
An Giang
System size
60kWp
Estimated Annual Production
87,600kWh
  • Công suất: 60kWp
  • Địa chỉ: An Giang
  • Ngày lắp đặt: 11/4/2018
  • Sản lượng điện tạo ra: 87,600kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ