Location
Quảng Nam
System size
55kWp
Estimated Annual Production
80,300kWh
  • Công suất: 55kWp
  • Địa chỉ: Quảng Nam
  • Ngày lắp đặt: 7/11/2018
  • Sản lượng điện tạo ra: 80,300kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ