Điểm lắp đặt
Cam Ranh
Tổng công suất lắp đặt
360 kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
4320 kWh
Thời gian lắp đặt
9/2015
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ