Hệ thống phân phối nước ngoài

Canada

Canadian Wholesale Solar

Địa chỉ: 9106 81st Ave Edmonton NW, Alberta Canada T6C-0X1

Tel: 780-996-8116

Email: [email protected]

Cộng hòa Dominica

Electromecanica Nuñez SRL

Electromecanica Nuñez SRL

Địa chỉ: Av.José Contreras Nº72,Zona Universitaria, Santo Domingo, República Dominicana

Tel: 809-860-7581 / 809-475-6078 / 809-412-7025

Email: [email protected]

Châu Âu

SolarGATES Logo

SolarGATES Europe Ltd
2 Clarks Farm Way, Blackwater, Camberley, Surrey, UK – Post code: GU17 0SD

Nanjing

Logo IREX

Văn Phòng IREX Nam Kinh

Room 302 Block 2, No. 109 Ruanjian Avenue

Yuhua E-Park, Yuhua District, Nanjing, China. 210012

Phone: +86 25 8361 9060

Email: [email protected]

USA

Logo IREX

IREX SOLAR USA INC

Địa chỉ: 501 W BroadWay Suite 800, San DieGo CA 92101

Văn phòng: (800) 481-6979

Di động: +197 8746-4001

Email: [email protected]

Website: irexusa.com

Myanmar

Logo IREX

Địa chỉ: No. 40, Mya Wutt Yi Street, 29 Ward, Thuwana, Thingankyun Township, Yangon, Myanmar.

Di động: (+95) 951 00910

Email: [email protected]

X

<
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ