Hệ thống phân phối nước ngoài

Văn Phòng IREX Nam Kinh

Địa chỉ: Room 302 Block 2, No. 109 Ruanjian Avenue, Yuhua E-Park, Yuhua District, Nanjing, China. 210012

Tel: +86 25 8361 9060     |    Email: 

IREX Solar USA Inc

Địa chỉ: 600 West Broadway, Suite 700 PMB #210, San Diego, CA 92101

Tel: +197 8746-4001     |    Email: 

Website: irexusa.com

X

<
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ