Điểm lắp đặt
Bình Dương
Tổng công suất lắp đặt
4.16 Wp
Sản lượng tạo ra hàng năm
6073 kWh
Thời gian lắp đặt
3/2017
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ