Điểm lắp đặt
Hồ Chí Minh
Tổng công suất lắp đặt
160 kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
233.600 kWh
Thời gian lắp đặt
12/2016
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ