Điểm lắp đặt
Hồ Chí Minh
Tổng công suất lắp đặt
55 kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
85.834 kWh
Thời gian lắp đặt
2017
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ