Điểm lắp đặt
Huế
Tổng công suất lắp đặt
10 kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
11.000 kWh
Thời gian lắp đặt
2013
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ