Điểm lắp đặt
Đà Nẵng
Tổng công suất lắp đặt
3 kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
4380 kWh
Thời gian lắp đặt
2014
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ