Location
Đà Nẵng
System size
7 kWp
Estimated Annual Production
10200 kWh/năm

Hệ thống PV rooftop – Văn phòng vận hành bằng 100% năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng.

Trụ sở của Công ty mặt trời Bách Khoa miền Trung là văn phòng thông minh vận hành toàn bộ bằng năng lượng sạch. Mọi hoạt động của văn phòng cũng như hệ thống chiếu sáng được chủ động hoàn toàn kể cả trong trường hợp bị ngắt hệ thống điện lưới.

Thời gian hoàn thành: 22/11/2016

Giải pháp: Hệ thống PV rooftop 7KWp

Trong đó

5KWp là hệ nối lưới
2KWp là hệ tương tác lưới

Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ