Điểm lắp đặt
Đà Nẵng
Tổng công suất lắp đặt
7 kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
10200 kWh
Thời gian lắp đặt
22/11/2016
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ