Điểm lắp đặt
Bình Dương
Tổng công suất lắp đặt
31.2 kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
45.552 kWh
Thời gian lắp đặt
2014
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ