Điểm lắp đặt
Hà Nội
Tổng công suất lắp đặt
110 kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
160.600 kWh
Thời gian lắp đặt
2013
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ