Location
Vũng Tàu
System size
10 kWp
Estimated Annual Production
14600 kWh/năm

Công suất: 10 kWp

Dự án điện nối lưới

Trung tâm điều hành hệ thống năng lượng mặt trời SSOC

Hoàn thành: 5/2017

Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ