Điểm lắp đặt
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tổng công suất lắp đặt
10 kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
14600 kWh
Thời gian lắp đặt
5/2017
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ