Location
Quảng Ninh
System size
388.8kWp
Estimated Annual Production
427,527kWh
  • Công suất: 388.8kWp
  • Địa chỉ: Quảng Ninh
  • Ngày lắp đặt: 2022
  • Sản lượng điện tạo ra: 427,527kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ