Điểm lắp đặt
Quảng Ninh
Tổng công suất lắp đặt
388.8kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
427,527kWh
Thời gian lắp đặt
2022
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ