Điểm lắp đặt
Hồ Chí Minh
Tổng công suất lắp đặt
40kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
58,400kWh
Thời gian lắp đặt
7/12/2018
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ