Location
Hồ Chí Minh
System size
40kWp
Estimated Annual Production
58,400kWh
  • Công suất: 40kWp
  • Địa chỉ: Hồ Chí Minh
  • Ngày lắp đặt: 7/12/2018
  • Sản lượng điện tạo ra: 58,400kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ