Location
Thái Bình
System size
3,628.8kWp
Estimated Annual Production
4,111,050kWh
  • Công suất: 3,628.8kWp
  • Địa chỉ: Thái Bình
  • Thời gian: 2022
  • Sản lượng điện tạo ra: 4,111,050kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ