Điểm lắp đặt
Thái Bình
Tổng công suất lắp đặt
3,628.8kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
4,111,050kWh
Thời gian lắp đặt
2022
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ