Location
Củ Chi
System size
153kWp
Estimated Annual Production
223,380kWh
  • Công suất: 153kWp
  • Địa chỉ: Củ Chi
  • Ngày lắp đặt: 26/11/2019
  • Sản lượng điện tạo ra: 223,380kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ