Điểm lắp đặt
Củ Chi
Tổng công suất lắp đặt
153kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
223,380kWh
Thời gian lắp đặt
26/11/2019
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ