Location
Bà Rịa - Vũng Tàu
System size
712,8kWp
Estimated Annual Production
1,040,688kWh
  • Công suất: 712,8kWp
  • Địa chỉ: Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Ngày lắp đặt: 10/9/2019
  • Sản lượng điện tạo ra: 1,040,688kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ