Điểm lắp đặt
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tổng công suất lắp đặt
712,8kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
1,040,688kWh
Thời gian lắp đặt
10/9/2019
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ