Location
Bình Thuận
System size
150,48kWp
Estimated Annual Production
219,700kWh
  • Công suất: 150,48kWp
  • Địa chỉ: Bình Thuận
  • Ngày lắp đặt: 23/12/2019
  • Sản lượng điện tạo ra: 219,700kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ