Location
Cần Thơ
System size
117,8kWp
Estimated Annual Production
171,988kWh/năm
  • Công suất: 117,8kWp
  • Địa chỉ: Cần Thơ
  • Ngày lắp đặt: 28/5/2018
  • Sản lượng điện tạo ra: 171,988kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ