Điểm lắp đặt
Hồ Chí Minh
Tổng công suất lắp đặt
51,46kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
75,131kWh
Thời gian lắp đặt
2018
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ