Location
Hồ Chí Minh
System size
47,6kWp
Estimated Annual Production
69,496kWh
  • Công suất: 47,6kWp
  • Địa chỉ: Hồ Chí Minh
  • Ngày lắp đặt: 2/7/2018
  • Sản lượng điện tạo ra: 69,496kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ