Điểm lắp đặt
Tây Ninh
Tổng công suất lắp đặt
388,8 kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
576,684kWh
Thời gian lắp đặt
14/11/2019
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ