Location
Tây Ninh
System size
388,8 kWp
Estimated Annual Production
576,684kWh
  • Công suất: 388,8 kWp
  • Địa chỉ: Tây Ninh
  • Ngày lắp đặt: 14/11/2019
  • Sản lượng điện tạo ra: 576,684kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ