Location
Khánh Hòa
System size
56.16kWp
Estimated Annual Production
81,993 kWh
  • Công suất: 56.16kWp
  • Địa chỉ: Khánh Hòa
  • Ngày lắp đặt: 30/7/2019
  • Sản lượng điện tạo ra: 81,993 kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ