Điểm lắp đặt
Khánh Hòa
Tổng công suất lắp đặt
56.16kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
81,993 kWh
Thời gian lắp đặt
30/7/2019
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ