Điểm lắp đặt
Chuỗi tại Việt Nam
Tổng công suất lắp đặt
9,715.2kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
12,215,483kWh
Thời gian lắp đặt
2022
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ