Điểm lắp đặt
Bình Dương
Tổng công suất lắp đặt
998.4kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
1,429,792kWh
Thời gian lắp đặt
2022
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ