Location
Hồ Chí Minh
System size
101kWp
Estimated Annual Production
147,460kWh
  • Công suất: 101kWp
  • Địa chỉ: Hồ Chí Minh
  • Ngày lắp đặt: 24/12/2018
  • Sản lượng điện tạo ra: 147,460kWh/năm
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ