Điểm lắp đặt
Hồ Chí Minh
Tổng công suất lắp đặt
101kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
147,460kWh
Thời gian lắp đặt
24/12/2018
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ