Điểm lắp đặt
HCM
Tổng công suất lắp đặt
50 kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
730000 kWh
Thời gian lắp đặt
22/8/2016
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ