Điểm lắp đặt
Trường Sa
Tổng công suất lắp đặt
800 kWp
Sản lượng tạo ra hàng năm
1860 MWh
Thời gian lắp đặt
2008-2010
Tải thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN THƯ